PORÓWNANIE GATUNKÓW DREWNA KOMINKOWEGO SUCHEGO, ŚWIEŻEGO I ICH WARTOŚĆ OPAŁOWA

Porównanie gęstości różnych gatunków drewna kominkowego suchego, świeżego, masy wody do odparowania w trakcie suszenia i ich wartości opałowej.

Poniżej proponuję zestawienie gęstości kilkunastu gatunków drewna, najczęściej wykorzystywanych do palenia w naszej szerokości geograficznej. Porównanie to, ze względów praktycznych, dotyczy gęstości drewna kominkowego ułożonego w skrzyniopalecie o objętości 1 metra. Dla uzmysłowienia różnicy między drewnem suchym i świeżym podano zarówno gęstość drewna suchego o wilgotności 25%, jak i gęstość drewna świeżego. Przy czym gęstość drewna świeżego jest tu podawana na podstawie średniej statystycznej charakterystycznej dla danego gatunku drewna. Dodatkowo wyliczono ilość wody jaką trzeba odparować z danego gatunku, by uzyskać drewno suche o wilgotności poniżej 25%. W obliczeniach przyjęto poprawkę zakładającą 10% skurcz drewna w trakcie schnięcia. To znaczy, że aby uzyskać 1 mpu drewna suchego musimy przygotować 1,1 mpu drewna świeżego. W tabeli przyjęto wartości średnie. Jak wspomniałem w ramach każdego gatunku występuje pewien przedział zróżnicowania i dlatego te wartości należy przyjąć jako przybliżone.

gdzie:

  • mpu to metr przestrzenny drewna ułożonego (kominkowego),

  • w.25% to 25% wilgotność drewna,

  • drewno świeże to drewno niesezonowane, bezpośrednio po ścięciu,

  • woda odparowana to ilość wody jaką trzeba odparować z drewna świeżego, do optymalnego  poziomu 25% wilgotności 1 mpu drewna (założyć trzeba około 10% skurcz drewna, a więc o te 10% więcej drewna trzeba wysuszyć i z niej też odparować wodę)

  • Wartość Opał to wartość opałowa 1mpu

 Posiadamy w sprzedaży następujące gatunki drewna kominkowego, opałowego: